شجره طیبه صالحین شهرستان بوکان
منوی سایت

جلسه ماهانه حلقه سرمربیان سپاه شهرستان بوکان. جلسه ماهانه حلقه سرمربیان سپاه شهرستان بوکان.

جلسه ماهانه حلقه سرمربیان سپاه شهرستان بوکان.

جلسه ماهانه حلقه سرمربیان در مورخه 98/11/30 در محل مسجد صاحب الزمان (عج) با حضور 15نفر از سرمربیان برادر و خواهر و با حضور فرمانده محترم سپاه و استادیار شهرستان در سپاه بوکان برگزار گردید. ...

ادامه مطلب ...
جلسه ماهانه حلقه سرمربیان سپاه شهرستان بوکان. جلسه ماهانه حلقه سرمربیان سپاه شهرستان بوکان.

جلسه ماهانه حلقه سرمربیان سپاه شهرستان بوکان.

جلسه ماهانه حلقه سرمربیان در مورخه 98/09/13 در محل مسجد صاحب الزمان (عج) با حضور 12 نفر از سرمربیان برادر و خواهر و با حضور جانشین محترم سپاه و مسئول تعلیم و تربیت بسیج شهرستان در سپاه بوکان برگزار گردید. ...

ادامه مطلب ...
برگزاری اردوی تربیتی حلقه های نوع الف (ناحیه ای) برگزاری اردوی تربیتی حلقه های نوع الف (ناحیه ای)

برگزاری اردوی تربیتی حلقه های نوع الف (ناحیه ای)

اجرای اردوی تربیتی حلقه های نوع الف (ناحیه ای) در مورخه 98/06/04 در محل پارک محمدی شهرستان بوکان با حضور 100 نفر از بسیجیان حوزه های خواهران توسط معاونت تعلیم و تربیت بسیج سپاه شهرستان بوکان برگزار...

ادامه مطلب ...
بازدید جانشین محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهید آذین پور. بازدید جانشین محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهید آذین پور.

بازدید جانشین محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهید آذین پور.

بازدید جانشین محترم سپاه شهرستان بوکان و قسمت تعلیم و تربیت بسیج شهرستان  در مورخه 1398/06/13 از حلقات متربیان پایگاه شهید شجاعی ، حوزه شهیدآذین پور این سپاه به تعداد 3 حلقه در محل مسجد امام حسن (ع) که در این سرکشی جانشین محترم...

ادامه مطلب ...
بازدید مسئول معاونت تعلیم و تربیت بسیج سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه امام علی (ع). بازدید مسئول معاونت تعلیم و تربیت بسیج سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه امام علی (ع).

بازدید مسئول معاونت تعلیم و تربیت بسیج سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه امام علی (ع).

بازدید مسئول معاونت تعلیم و تربیت بسیج سپاه شهرستان بوکان  در مورخه 1398/05/30 از حلقات متربیان پایگاه شهید دریانورد، حوزه امام علی (ع) این سپاه به تعداد 1حلقه در محل پایگاه که در این سرکشی مسئول معاونت از نزدیک فعالیت های...

ادامه مطلب ...
بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهید هندی زاده بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهید هندی زاده

بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهید هندی زاده

بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان در مورخه 98/05/29از حلقات متربیان پایگاه شهید قادرزاده ، حوزه شهیدهندی زاده این سپاه به تعداد 1 حلقه در محل مسجد دارالحسان که در این سرکشی فرمانده محترم سپاه از نزدیک فعالیت های حلقات...

ادامه مطلب ...
جلسه ماهانه حلقه سرمربیان سپاه شهرستان بوکان. جلسه ماهانه حلقه سرمربیان سپاه شهرستان بوکان.

جلسه ماهانه حلقه سرمربیان سپاه شهرستان بوکان.

جلسه ماهانه حلقه سرمربیان در مورخه 98/05/09در محل مسجد صاحب الزمان (عج) با حضور 12نفر از سرمربیان برادر و خواهر و با حضور فرمانده محترم سپاه و مسئول تعلیم و تربیت بسیج شهرستان در سپاه بوکان برگزار گردید. ...

ادامه مطلب ...
افتتاحیه برنامه جوانه های صالحین سپاه شهرستان بوکان افتتاحیه برنامه جوانه های صالحین سپاه شهرستان بوکان

افتتاحیه برنامه جوانه های صالحین سپاه شهرستان بوکان

افتتاحیه برنامه جوانه های صالحین سپاه شهرستان بوکان در تیرماه 98 پایگاه شهید هندی زاده حوزه حضرت خدیجه (س) برگزار گردید با حضور مسئول تعلیم و تربیت بسیج سپاه شهرستان و سرمربی محترم حوزه و فرمانده حوزه. ...

ادامه مطلب ...