شجره طیبه صالحین شهرستان بوکان
منوی سایت

جلسه ماهانه حلقه سرمربیان سپاه شهرستان بوکان. جلسه ماهانه حلقه سرمربیان سپاه شهرستان بوکان.

جلسه ماهانه حلقه سرمربیان سپاه شهرستان بوکان.

جلسه ماهانه حلقه سرمربیان در مورخه 98/01/28 در محل اتاق فرماندهی سپاه بوکان با حضور 12 نفر از سرمربیان برادر و خواهر و با حضور فرمانده محترم سپاه و استادیار شهرستان در سپاه بوکان برگزار گردید. ...

ادامه مطلب ...
بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهید هندی زاده بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهید هندی زاده

بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهید هندی زاده

بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان در مورخه 98/01/25 از حلقات متربیان پایگاه امیر المومنین (ع) ، حوزه شهید هندی زاده این سپاه به تعداد 1 حلقه در محل مسجد چهار یار نبی که در این سرکشی فرمانده محترم سپاه از نزدیک فعالیت های...

ادامه مطلب ...
حلقه سرمربیان در سطح ناحیه

حلقه سرمربیان در سطح ناحیه

جلسه حلقه سرمربیان در مورخه 97/11/28 در محل نمازخانه شهید شجاعی سپاه بوکان با حضور 13 نفر از سرمربیان برادر و خواهر و با حضور استادیار شهرستان و معاون محترم هماهنگ کننده در سپاه شهرستان برگزار گردید. ...

ادامه مطلب ...
اجرای برنامه توانمند سازی ارکان امام جماعت ، هیات امنا ، فرمانده حوزه ، فرمانده پایگاه مساجد منتخب سطح 2 ( ناحیه ای ) اجرای برنامه توانمند سازی ارکان امام جماعت ، هیات امنا ، فرمانده حوزه ، فرمانده پایگاه مساجد منتخب سطح 2 ( ناحیه ای )

اجرای برنامه توانمند سازی ارکان امام جماعت ، هیات امنا ، فرمانده حوزه ، فرمانده پایگاه مساجد منتخب سطح 2 ( ناحیه ای )

اردوی هم اندیشی یک روزه ارکان امام جماعت ، هیات امنا ، فرمانده حوزه ، فرمانده پایگاه مساجد منتخب سطح 2 ( ناحیه ای ) در مورخه 97/11/11 روز پنج شنبه با حضور تمام ارکان مساجد منتخب سطح 2 و امام جمعه شهرستان ، مسئول دفتر نمایندگی ولی...

ادامه مطلب ...
بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهری ثارالله. بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهری ثارالله.

بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهری ثارالله.

بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان  در مورخه 97/11/03از حلقات متربیان پایگاه شهدای علی آباد ، حوزه شهری ثارالله این سپاه به تعداد 7 حلقه متربیان در محل مسجد جامعه علی آباد که در این سرکشی فرمانده محترم سپاه از نزدیک...

ادامه مطلب ...
مراسم اهدایی جوایز به نفرات برتر مسابقات قرآن بسیج مرحله شهرستانی،سپاه بوکان . مراسم اهدایی جوایز به نفرات برتر مسابقات قرآن بسیج مرحله شهرستانی،سپاه بوکان .

مراسم اهدایی جوایز به نفرات برتر مسابقات قرآن بسیج مرحله شهرستانی،سپاه بوکان .

مراسم اهدایی جوایز به نفرات اول ،دوم و سوم مسابقات قرآن بسیج مرحله شهرستانی در چهار رشته حفظ ،قرائت ، ترتیل و اذان به تعداد 10 نفر در مورخه 97/11/02با حضور فرماندهی محترم سپاه شهرستان بوکان و مسئول محترم دفتر نمایندگی ولی...

ادامه مطلب ...
بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهری ثارالله. بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهری ثارالله.

بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهری ثارالله.

بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان  در مورخه 97/10/24 از حلقات متربیان پایگاه شهید شوانه ، حوزه شهری ثارالله این سپاه به تعداد 3 حلقه متربیان در محل مسجد حضرت علی (ع) که در این سرکشی فرمانده محترم سپاه از نزدیک فعالیت های...

ادامه مطلب ...
بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهید هندی زاده. بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهید هندی زاده.

بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهید هندی زاده.

بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان به همراه معاونت تعلیم و تربیت بسیج در مورخه 97/10/25 از حلقات سرگروه ها  ، حوزه شهید هندی زاده این سپاه به تعداد 3 حلقه سرگروه ها در محل مسجد حاج عبدالکریم ماجدی که در این سرکشی فرمانده...

ادامه مطلب ...
بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهری ثارالله. بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهری ثارالله.

بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهری ثارالله.

بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان به همراه معاونت تعلیم و تربیت بسیج در مورخه 97/10/23 از حلقات صالحین پایگاه شهید خضرالله ، حوزه شهری ثارالله این سپاه به تعداد 1 حلقه متربیان در محل مسجد سلمان فارس که در این سرکشی...

ادامه مطلب ...
بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهری ثارالله. بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهری ثارالله.

بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان از حلقات صالحین حوزه شهری ثارالله.

بازدید فرمانده محترم سپاه شهرستان بوکان به همراه معاونت تعلیم و تربیت بسیج در مورخه 97/10/23 از حلقات صالحین پایگاه شهید اسماعیل زاده ، حوزه شهری ثارالله این سپاه به تعداد 2 حلقه متربیان در محل مسجد سید قطب  که در این سرکشی...

ادامه مطلب ...